Thông tin chung về BSP

Datacom cung cấp các thông tin, khái niệm, định nghĩa về BSP...

Billing and Settlement Plan ( BSP ):

BSP là hệ thống được thiết kế nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục bán vé. Lập báo cáo và chuyển tiền thanh toán giửa các đại lý du lịch và các hãng hàng không. BSP của IATA được triển khai ở trên 160 nước và lảnh thổ khác nhau với hơn 80% doanh thu của các hãng hàng không trên thế giới được bán vé qua các đại lý bổ nhiệm bởi IATA qua hệ thống BSP.

Hãng hàng không (Airlines) thành viên IATA; Đại lý xuất vé BPS; Cơ quan quản ý IATA
Phương tiện để book, xử lý và xuất vé (công cụ) là các GDS (Global Distribution System) là các phần mềm trung gian làm giải pháp đặt chỗ trên các airlines.

Xuất vé BSP khác gì với xuất vé qua Web Portal và Sabre ?

Thông thường có sự nhầm lẫn giữa các công cụ này do khác nhau giữa các Airlines, các airlnes có thể chọn các hệ thống phân phối khác nhau, dẫn đến phần mềm đi theo khác nhau, chính sách giá bán có thể không giống nhau.

Ví dụ: các hãng LCC (Low Cost Carriers) gọi là hãng hàng không giá rẻ thường sử dụng hệ thống Web như Air Asia, Tiger, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines.

Tags:

Trung tâm trợ giúp