Tải về tài liệu

Vui lòng tải về bộ tài liệu hướng dẫn kết nối và tích hợp hệ thống phần mềm của chúng tôi

1. Hướng dẫn kết nối API đặt vé máy bay

  • Tài liệu hướng dẫn kết nối API đặt vé máy bay Tiếng Việt: Download
  • Tài liệu hướng dẫn kết nối API đặt vé máy bay Tiếng Anh: Download
  • Prodect demo API đặt vé máy bay C#: Download
  • Dữ liệu JSON request, response demo: Download

2. Hướng dẫn tích hợp SBS

  • Tài liệu hướng dẫn tích hợp SBS Tiếng Việt: Download


Nếu gặp khó khăn trong quá trình tích hợp, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để nhận được trợ giúp tốt nhất.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0963.636.615

Tags:

Trung tâm trợ giúp