Các thông tin cần biết

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Web Service

Dữ liệu được trả về dưới 02 dạng: XML và JSON

-  Các chuyến bay quốc tế (ngoài Việt Nam) được thực thi trên hệ thống GDS (Global Distribution System – Hệ thống phân phối toàn cầu) Galileo. Kết hợp với các hãng bay giá rẻ không nằm trên hệ thống GDS.

-  Các chuyến bay nội địa Việt Nam được thực thi trên hệ thống LCC (Low cost carriers – Hãng hàng không giá rẻ). Hiện tại bao gồm: Vietnam Airlines (VN), Vietjet Air (VJ) và Jetstar Airway (JQ)

-  Loại hành khách:

 Người lớn – Mã: ADT

 Trẻ em – Mã: CHD

 Trẻ sơ sinh – Mã: INF

-  Mã hãng hàng không: gồm 02 ký tự, ví dụ: VN, VJ, BL, JQ, QR, SA....

-  Mã thành phố, sân bay: gồm 03 ký tự, ví dụ: HAN, SGN, DAD, HPH...

Mô hình tổng quan các bước thực hiệnTags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom