Báo cáo doanh thu - lợi nhuận

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý quản lý toàn bộ vé đã xuất trên hệ thống, nhằm kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của đại lý.


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:

 

● Trong mục Quản lý vé xuất chú ý những cột:

➢ Giá nhập: giá đã bao gồm thuế phí nhưng chưa có phí dịch vụ ( giá phải trả tiền lại cho airline )

➢ Giá bán: giá đã bao gồm thuế phí và phí dịch vụ ( trong trường hợp khách hàng đã tự cài phí dịch vụ )

Lợi nhuận: là phần chênh lệch của Giá nhập và Giá bán ( là phí dịch vụ đã cài )


Trích xuất doanh thu và lợi nhuận:

➢ Chọn khoảng thời gian cần trích xuất báo cáo trong mục Hiển thị vé xuất từ ngày ... đến ngày ...

➢ Để hiển thị chi tiết vé đã xuất bấm nút  sẽ hiển thị một bảng có chi tiết mặt vé với những thông tin như: Thông tin chung, Giá, Cập nhật, Mặt vé.


➢ Sau đó bấm:" Export ' tiếp đó phần mềm xuất hiện bảng xác nhận nơi lưu trữ file excel cần trích xuất. Bấm nút OK


Tags:

Quản lý vé xuất