Quản lý tài khoản người dùng

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến EBS cho phép đại lý thêm và quản lý tài khoản nhân viên không giới hạn nhằm đảm bảo hoạt động của đại lý dễ dàng thuận tiện


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Quản lý người dùng "

● Bấm nút: 
● Trong ô: “Tạo tài khoản” điền đầy đủ thông tin cần thiết.

● Tích mục: “Kích hoạt” để tài khoản được sử dụng hoặc không được sử dụng.
● Sau khi điền đầy đủ xong bấm nút: 
● Lưu ý khi đăng nhập của nhân viên:
➢ Vẫn sử dụng link: http://agent.datacom.vn
➢ Đăng nhập: Mã đại lý – Tên đăng nhập ( ví dụ: tuandn ) – Mật khẩu.
➢ Đối với tài khoản nhân viên chỉ được truy cập vào mục: “ Quản lý đặt chỗ “

Tags:

Quản lý người dùng