Quản lý tài khoản người dùng

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến EBS cho phép đại lý thêm và quản lý tài khoản nhân viên không giới hạn nhằm đảm bảo hoạt động của đại lý dễ dàng thuận tiện

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm. Chọn mục: " Quản Lý Tài Khoản ".

● Trong mục: " Quản lý Tài Khoản "

● Bấm nút: " Thêm "

● Trong ô: “Tạo tài khoản” điền đầy đủ thông tin cần thiết.


● Tích mục: “Kích hoạt” để tài khoản được sử dụng hoặc không được sử dụng.
● Sau khi điền đầy đủ xong bấm nút: " Tạo Tài Khoản ".
 Sau khi tạo tài khoản xong, chọn tài khoản vừa tạo rồi bấm: " Phân Quyền ".

● Trong bảng phân quyền chọn các mục để tài khoản đó có quyền hạn truy cập. Sau đó bấm: " Lưu ".

● Lưu ý khi đăng nhập của nhân viên:
➢ Vẫn sử dụng link: http://agent.datacom.vn
➢ Đăng nhập: Mã đại lý – Tên đăng nhập ( ví dụ: tuandn ) – Mật khẩu.
Tags:

Quản lý người dùng