Thay đổi mật khẩu

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý thay đỏi ật khẩu dễ dàng và nhanh chóng

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ) Rồi bấm đăng nhập.
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện " Trang chủ " của phần mềm: ● Bấm vào nút: " Đổi mật khẩu " ( khoanh đỏ ) để thay đổi mật khẩu.


● Trong ô: " Đổi mật khẩu " nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.

● Sau đó bấm nút : " Lưu thay đổi '
Tags:

Quản lý đặt chỗ