Gửi tin nhắn SMS

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý có thể gửi tin nhắn SMS Brandname thông tin chuyến bay cho khách hàng một cách nhanh chóng.

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiển thị:" Trang chủ " của phần mềm:


Hệ thống SBS cho phép gửi tin nhắn theo 02 cách:

➢ Gửi chung Brandname với DATACOM

➢ Gửi Brandname riêng của mình ( xem chi tiết hướng dẫn đăng ký SMS Brandname )

● Có 2 lựa chọn để gửi SMS: ( Để hạn chế những sai sót, đại lý vui lòng liên hệ với trung tâm trợ giúp để được hỗ trợ )


Hotline: 0963.636.615


➢ Gửi tự động: Mặc định sau khi book vé ra code gửi 1 tin và xuất vé thành công sẽ gửi tin nhắn tiếp theo cho khách hàng.

Trong mục: " Quản lý đặt chỗ "

➢ Gửi bằng tay: Bấm nút➢ Tại ô Số điện thoại: có thể thay đổi số điện thoại khác để nhắn tin ( lưu ý chỉ được điền 1 số điện thoại )

➢ Nội dung tin nhắn có thể thay đổi ( Lưu ý nội dung tin nhắn không thể quá 160 ký tự )

➢ Bấm nút  để gửi➢ Sau đó phần mềm sẽ gửi bảng thông báo gửi tin nhắn thành công.Tags:

Quản lý đặt chỗ