Đặt lại Booking

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý đặt lại Booking 1 cách nhanh chóng đối với trường hợp những Booking hết hạn giữ chỗ, khách chưa kịp xác nhận xuất vé.


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ). Rồi bấm đăng nhập.
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện: " Trang chủ " của phần mềm:

● Nhấn vào mục: " Quản lý đặt chỗ ".


➢ Sẽ hiển thị bảng: " QUẢN LÝ BOOKING ".

 

➢ Sau khi khách đặt trên web hạng vé Promo của VJ hoặc vé bay trong ngày, sát ngày. Booking đó sẽ báo về quản trị là " Fail ". Nhấn đúp chuột vào booking đó.➢ Trên trình duyệt sẽ mở thêm 1 tab booking mới.

➢ Trên mặt booking bấm nút: " Đặt lại ".➢ Xuất hiện bảng đặt lại booking và bấm nút: " Có ".


➢ Sau đó phần mềm sẽ book lại booking vừa bị Fail, đại lý không cần tìm kiếm và book lại.

* Đại lý lưu ý sau khi thực hiện Rebook nếu booking hết giá, hết chỗ, lệch giá ... phần mềm sẽ không book ra được Mã đặt chỗ.
Tags:

Quản lý đặt chỗ