Đặt lại Booking

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý đặt lại Booking 1 cách nhanh chóng đối với trường hợp những Booking hết hạn giữ chỗ, khách chưa kịp xác nhận xuất vé.


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Quản lý đặt chỗ "

➢ Để book lại booking đã FAIL do không vượt được Captcha hoặc một booking hết thời gian giữ chỗ: 
➢ Bấm nút  ➢ Phần mềm sẽ hiện bảng Đặt lại chuyến bay. Bấm nút 

➢ Phần mềm sẽ hiện bảng xác nhận đặt lại booking.
➢ Bấm tiếp nút  để hệ thống tự book lại booking đó.
➢ Sau khi book xong sẽ có bảng thông báo với Code book thành công.Tags:

Quản lý đặt chỗ