Cập nhật đơn hàng

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý cập nhật đơn hàng 1 cách nhanh chóng

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 
● Sau khi đăng nhập sẽ hiển thị:" Trang chủ " của phần mềm:

 


● Trong mục: " Quản lý đặt chỗ "

● Bấm vào biểu tượng

● Trong ô trạng thái: chọn trạng thái cần thay đổi. 

● Trong ô Ghi chú: ghi nội dung cần thay đổi. Sau đó bấm nút 
● Trên bảng Cập nhật giao dịch sẽ hiện đầy đủ nội dung đã ghi, kèm theo thông tin như: Thời gian và tên tài khoản cập nhật ...
Tags:

Quản lý đặt chỗ