Bản báo cáo đặt chỗ tổng hợp

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý trích xuất bảng báo cáo đặt chỗ tổng hợp 1 cách nhanh chóng.

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:
● Trong mục Quản lý đặt chỗ chọn thời gian cần trích xuất báo cáo trong mục Hiển thị booking từ ngày: .... đến ngày .....

● Sau đó bấm nút  tiếp đó phần mềm xuất hiện bảng xác nhận nơi Lưu trữ file excel cần trích xuất. Bấm nút OK.

 

Tags:

Quản lý đặt chỗ