Thống kê sử dụng hệ thống

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS sẽ thống kê lại toàn bộ lưu lượng sử dụng trên hệ thống để đại lý có thể kiểm soát và đánh giá tình hình hoạt động của phòng vé

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm. Bấm chọn mục: " Thống Kê Sử Dụng ".
● Trong mục: "Thống kê sử dụng"
● Chọn ngày trong mục Hiển thị từ ngày: .... đến ngày....
● Nhấp vào Tab: “Tổng quan”, hiển thị Lưu lượng sử dụng, Lưu lượng còn lại và thời gian hết hạn.


● Nhấp vào Tab: “Tổng số lượng tìm kiếm”, hiển thị thống kê tỷ lệ hành trình tìm kiếm nội địa và quốc tế.

 

● Nhấn vào Tab: “ Số lượng Đặt Chỗ ”, hiển thị cụ thể chi tiết thông tin từng Booking.

➢ Hiện thị lượng đặt chỗ: OK, FAIL, HOLD, TICKETED và CANCELED.

➢ Tỉ lệ đặt chỗ theo từng hệ thống.

 


Tags:

Lưu lượng sử dụng