Thống kê gửi tin nhắn SMS

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS sẽ thống kê lại toàn bộ lưu lượng gửi tin nhắn SMS trên hệ thống để đại lý có thể kiểm soát và đưa ra phương hướng chăm sóc khách hàng của phòng vé trở nên tốt hơn.


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:Trong mục: " Quản lý tin nhắn SMS " 

➢ Chọn từ ngày ... đến ngày ... để hiển thị những tin nhắn được gửi trong thời điểm đó.

➢ Kích đúp vào nội dung tin nhắn bất kỳ sẽ hiện bảng chi tiết của SMS đó.Tags:

Lưu lượng sử dụng