Lưu lượng sử dụng

news

Thống kê sử dụng hệ thống

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS sẽ thống kê lại toàn bộ lưu lượng sử dụng trên hệ thống để đại lý có thể kiểm soát và đánh giá tình hình hoạt động của phòng vé
news

Thống kê gửi tin nhắn SMS

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS sẽ thống kê lại toàn bộ lưu lượng gửi tin nhắn SMS trên hệ thống để đại lý có thể kiểm soát và đưa ra phương hướng chăm sóc khách hàng của phòng vé trở nên tốt hơn.