Tích hợp lên website

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý tích hợp lên website của mình 1 cách thuận tiện, dễ dàng

Sau khi đại lý đăng ký sử dụng dịch vụ thành công, đại lý cần thực hiện việc nhúng SBS vào website của mình với product key đã được cấp.

Chỉ cần copy mã nhúng theo hướng dẫn dưới đây, thay đổi product key là có thể nhúng được SBS vào website. 

Website cần 2 trang để nhúng SBS vào ( Tải tài liệu hướng dẫn nhúng SBS)

Trang 1: Nhúng form Tìm kiếm

-     Ví dụ:  http://domain.com/home.html

-     Yêu cầu kích thước thẻ chứa :

Ø  Bạn vào https://agent.datacom.vn cấu hình hiển thị theo chiều Ngang hoặc Dọc theo tùy theo bố cục Website của mình.

Ø  Nếu sử dụng Form tìm kiếm theo chiều Dọc, để hiển thị đẹp bạn nên để chiều Dọc từ 550px đến 650px

Ø   Nếu sử dụng Form tìm kiếm theo chiều Ngang, để hiển thị đẹp bạn nên để chiều Ngang từ >= 960px

-     Mã nhúng:


<div id='dtc-search'></div><script type='text/javascript'>var dtc_search = { path: ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'plugin.datacom.vn', productKey: 'xxxxxx', languageCode: 'vi' }; (function () { var t = document.getElementsByTagName('head')[0], n = document.createElement('script'); n.async = !0; n.src = dtc_search.path.concat('/Resources/Static/Js/plugin.js'); n.charset = 'UTF-8'; t.appendChild(n) })();</script>

-     Chú thích:

Ø   xxxxxx chính là product key của đại lý được cấp.

Trang 2: Nhúng trang kết quả tìm kiếm chuyến bay

-     Ví dụ:  http://domain.com/flights.html

-     Yêu cầu kích thước thẻ chứa:

Ø   Chiều rộng tối thiểu bản desktop width = 1024px

Ø   Hệ thống SBS tự động responsive trên giao diện mobile

Ø   Chiều cao tối thiểu width = 600px

-     Mã nhúng:


<div id='dtc-result'></div><script type='text/javascript'>var  dtc_result = { path: ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'plugin.datacom.vn', productKey: 'xxxxxx', languageCode: 'vi' }; (function () { var t = document.getElementsByTagName('head')[0], n = document.createElement('script'); n.async = !0; n.src = dtc_result.path.concat('/Resources/Static/Js/plugin.js'); n.charset = 'UTF-8'; t.appendChild(n) })();</script>

-     Chú thích:

Ø   xxxxxx chính là product key của đại lý được cấp.

-        Sau khi nhúng xong copy link trang trả kết quả. Ví dụ:  http://domain.com/flights.html

-        Đăng nhập vào trang quản trị dành cho đại lý: https://agent.datacom.vn.-        Sau khi đăng nhập sẽ hiển thị: " Trang chủ " của phần mềm.
-        Trong mục "Cấu hình hệ thống"  dán link trang trả kết quả vào mục: "Trang hiển thị kết quả tìm kiếm". Bấm “ Lưu”

Tags:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt vé máy bay SBS