Hướng dẫn cài đặt hệ thống gửi Email bằng Gmail

Hướng dẫn chi tiết cho đại lý cài đặt hệ thống gửi Email bằng Gmail

- Trong tài khoản Gmail: bấm vào biểu tượng tài khoản phía trên cùng bên phải ( khoanh đỏ )

Bước 1 - Một bảng nhỏ sẽ được hiển thị, sau đó bấm nút " Tài khoản Google "- Trên trình duyệt sẽ hiển thị thêm một trang mới là trang Google Tài khoản, bấm vào tab " Bảo mật ".

- Sau đó cuộn chuột xuống dưới và bấm vào mục: " Bật quyền truy cập "- Sẽ hiển thị ra bảng " Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn ", sau đó chuyển sang chế độ " Bật ".


Bước 2 - Chọn icon Cài đặt và bấm vào " Cài Đặt "


- Chọn tab " Chuyển tiếp và POP/IMAP ".

- Bật trạng thái POP và trạng thái IMAP lên.

- Sau đó bấm " Lưu thay đổi "


* Đối với tài khoản Gmail đã cài chế độ bảo mật 2 lớp sẽ không sử dụng được. Tags:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt vé máy bay SBS