Nắm vững những bước cơ bản để xây dựng một thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là vấn đề hàng đầu khi bắt đầu kinh doanh bởi đó không chỉ đơn thuần là một cái tên.

Giải pháp xây dựng thương hiệu bán vé máy bay online

Giải pháp xây dựng thương hiệu bán vé máy bay online

Bước 1: Xác định nền móng, mô hình kinh doanh của thương hiệu.

Đây là bước quan trọng đầu tiên của việc xây dựng thương hiệu để tạo dựng nền móng bao gồm:

– Nhận biết cơ bản của một thương hiệu là logo, màu sắc, đặc điểm nhận dạng giúp thương hiệu đó khác biệt với thương hiệu khác?

– Những lợi ích của thương hiệu đó mang lại sự tin tưởng cho người dùng hay không?

– Niềm tin đối với thương hiệu sẽ mang lại lợi ích cho người dùng ra sao?

– Tính cách của thương hiệu đó ra sao: Nếu thương hiệu đó được coi như một con người thì người đó sẽ như thế nào, tính cách nội tâm của người đó ra sao?

– Tính chất, đặc điểm của thương hiệu tạo sự khác biệt và đặc trưng gì?

Bước 2: Định hướng và mục tiêu thương hiệu

Hàng ngày, hàng giờ người dùng tiếp nhận hàng nghìn thông tin và họ chỉ có thể nhớ những gì rõ ràng, đơn giản. Nếu thương hiệu không được định rõ cảm nhận về một sản phẩm, thì họ không bao giờ nhớ được thương hiệu đó.

Định vị thương hiệu là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các sản phẩm của thương hiệu đó với đối thủ cạnh tranh.

Bước 3: Chiến lược phát triển của thương hiệu

– Sau khi đã định hướng được thương hiệu, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu trong khoảng thời gian
  • Mục tiêu của thương hiệu trong từng ấy năm
  • Mức chi tiêu cho thương hiệu trong từng kỳ/ năm.
  • Kế hoạch tung sản phẩm mới theo từng kỳ /năm

Bước 4: Đánh giá, phân tích chiến lược đo lường và kế hoạch trong truyền thông

– Sau khi đồng ý chiến lược về thương hiệu, quản lý thương hiệu dựa trên ngân sách của kế hoạch truyền thông cho cả năm.

– Kế hoạch bao gồm: chi tiêu bao nhiêu %, quảng cáo thông điệp gì, trên các kênh thông tin gì…vv.

– Sau mỗi giai đoạn truyền thông, cần có sự đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông để xác định có hiệu quả hay không.

– Phân tích thông tin thu thập được gồm có :
  • Có bao nhiêu người biết đến thương hiệu đấy
  • Họ nhớ được đặc trưng của thương hiệu đó ra sao
  • Họ có mối liên hệ/nhận xét hay về thương hiệu
  • Có khoảng bao nhiêu người dùng thử thương hiệu đấy rồi
  • Có khoảng bao nhiêu người tiếp tục dùng sau lần dùng thử
  • Có khoảng bao nhiêu người giới thiệu cho người khác về thương hiệu đấy
Một doanh nghiệp nếu biết chú trọng xây dựng thương hiệu thì sẽ sở hữu một thương hiệu mạnh từ đó con đường đạt được mục tiêu kinh doanh sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hướng dẫn kinh doanh vé máy bay online hiệu quả nhất