Đăng ký thương hiệu bán vé máy bay dưới tên đại lý hay tên cá nhân?

Với những đại lý vé máy bay mới bắt đầu tham gia vào thị trường kinh doanh vé máy bay sẽ có rất nhiều công đoạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một trong số đó chính là xây dựng thương hiệu bán vé máy bay. Sẽ có nhiều trường hợp thắc mắc vậy nên đăng ký thương hiệu dưới hình thức nào?

Đăng ký thương hiệu bán vé máy bay dưới tên đại lý hay tên cá nhân?

Đăng ký thương hiệu bán vé máy bay dưới tên đại lý hay tên cá nhân?

Trên thực tế kinh doanh và về pháp lý, việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu dưới tên công ty hay tên cá nhân đều được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cho phép. Vì vậy, các đại lý bán vé máy bay hay các cá nhân cộng tác bán vé máy bay căn cứ vào tình hình cụ thể có thể lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều chủ doanh nghiệp khi đã có kế hoạch kinh doanh nhưng do chưa kịp thành lập công ty, để tránh trường hợp bị bên thứ 3 đăng ký thương hiệu trước, có thể đăng ký thương hiệu dưới tên cá nhân để giữ ngày ưu tiên sớm nhất.

Sau đó, khi doanh nghiệp được thành lập, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn là chuyển nhãn hiệu từ cá nhân sang doanh nghiệp dưới 2 hình thức:

Chuyển nhượng đơn nhãn hiệu (khi nhãn hiệu chưa được cấp văn bằng)

Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ.

Nhãn hiệu, thương hiệu của đại lý bán vé máy bay khi đã được cấp văn bằng bảo hộ được coi là tài sản của chủ sở hữu. Chủ sở hữu có thể chuyển nhượng, cho thuê và thực hiện các quyền năng khác mà pháp luật cho phép và bảo vệ.

Hướng dẫn kinh doanh vé máy bay online hiệu quả nhất