5. Đặt chỗ

Đặt chỗ

5. Đặt chỗ

Giới thiệu

▪ Tính năng này cho phép đặt giữ chỗ chuyến bay trên các hãng hàng không, các hệ thống GDS, trả về mã đặt chỗ, thời gian giữ chỗ, mặt booking… cùng các thông tin cần thiết khác.

▪ API có khả năng giữ chỗ trên:

- Hệ thống web agent của: VJ, JQ, QH.

- Hệ thống Sabre đối với vé VN.

- Hệ thống Galileo với các hãng hàng không khác.

- Các hệ thống đặt giữ chỗ khác tùy trường hợp.
▪ Datacom cung cấp 3 cách thức đặt giữ chỗ qua API:

- Đặt chỗ tiêu chuẩn: Đối tác sử dụng dữ liệu chuyến bay được trả về từ Datacom khi tìm kiếm để đặt chỗ.

✓ Ưu điểm: Sử dụng phương pháp này là đơn giản, chính xác và nhanh nhất.

✓ Nhược điểm: Dữ liệu Session chỉ tồn tại tối đa 180p.

- Đặt chỗ gián tiếp Đối tác truyền vào thông tin hành trình, số hiệu, giá vé chuyến bay… hệ thống Booking Engine của Datacom sẽ tự động tìm, so sánh và lựa chọn để thực hiện giữ chỗ.

✓ Ưu điểm: Đối tác có thể linh động sử dụng nguồn dữ liệu tìm kiếm, không phụ thuộc Session tìm kiếm từ Datacom.

✓ Nhược điểm: Dữ liệu chuyến bay không chính xác dẫn đến việc tỉ lệ giữ chỗ thành công thấp.

- Đặt chỗ trực tiếp: Đối tác truyền vào thông tin hành trình, số hiệu, giá vé chuyến bay… hệ thống Booking Engine của Datacom sẽ gửi thẳng thông tin tới các hãng hàng không để đặt chỗ.
 
✓ Ưu điểm: Đối tác có thể linh động sử dụng nguồn dữ liệu tìm kiếm, không phụ thuộc Session tìm kiếm từ Datacom, thời gian xử lý nhanh hơn do không cần kiểm tra, so sánh chuyến bay.

✓ Nhược điểm: Dữ liệu chuyến bay không chính xác, không được kiểm tra, so sánh dẫn đến việc tỉ lệ giữ chỗ không thành công thấp.

▪ Khách hàng cần chuẩn bị sẵn các tài nguyên để phục vụ việc giữ chỗ qua API:

- Tài khoản book vé trên các hãng hàng không nội địa.

- Tài khoản Sabre Sign In.

- PCC, cấu hình Client ID để API có thể truy cập hệ thống Galileo.

- Datacom sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng về cách thức đặt chỗ trong quá trình tích hợp.
Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom