Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tích hợp API xây dựng website chuyên nghiệp

Application Programming Interface

news

Thông tin cần biết

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Web Service
news

Các tính năng của hệ thống

Tìm kiếm & Đặt vé
news

1. Tìm kiếm chuyến bay

Tìm kiếm thông tin giá vé các hãng hàng không và quốc tế
news

  1.1 Tìm kiếm chuyến bay thông thường

Phương thức tìm kiếm chuyến bay thông thường
news

  1.2 Tìm giá vé thấp nhất theo ngày

Phương thức tìm giá vé thấp nhất theo ngày
news

  1.3 Tìm giá vé thấp nhất theo tháng

Tìm giá vé thấp nhất theo tháng
news

2. Lấy thông tin hành lý kí gửi

Lấy thông tin hành lý kí gửi
news

3. Lấy thông tin điều kiện giá vé

Phương thức lấy thông tin điều kiện giá vé
news

4. Kiểm tra chuyến bay

Kiểm tra chuyến bay
news

5. Đặt chỗ

Đặt chỗ
news

5.1 Đặt chỗ tiêu chuẩn

Đặt chỗ tiêu chuẩn
news

5.2. Đặt chỗ gián tiếp

Phương thức đặt chỗ gián tiếp
news

5.3. Đặt chỗ trực tiếp

Phương thức đặt chỗ trực tiếp
news

6. Xuất vé

Phương thức xuất vé
news

7. Quản lý thông tin đặt chỗ

Phương thức quản lý thông tin đặt chỗ
news

7.1 Hủy vé

Hủy vé
news

7.2. Gửi email đặt vé

Gửi email đặt vé
news

7.3. Thêm số thẻ thành viên

Thêm số thẻ thành viên
news

7.4. Đổi thông tin hành khách

Phương thức đổi thông tin hành khách
news

7.5. Tách hành khách thành booking mới

Tách hành khách thành booking mới
news

7.6. Thêm trẻ sơ sinh vào booking

Thêm trẻ sơ sinh vào booking
news

7.7. Thêm dịch vụ add-ons

Phương thức thêm dịch vụ add-ons
news

  7.8. Thay đổi chuyến bay

Phương thức thay đổi chuyến bay
news

8. Status Code