Đăng ký sử dụng SBS

Hướng dẫn đăng ký nhanh tài khoản SBS và website

1- Đăng nhập website: https://datacom.vn/

 - Sau đó bấm nút: " Dùng thử miễn phí "

 2- Trang web sẽ đưa khách hàng đến bảng giá sản phầm, khách hàng chọn gói sản phẩm muốn sử dụng rồi bấm nút: " Đăng ký ngay"

3- Website sẽ hiển thị trang thông tin, khách hàng điền đầy đủ và chính xác thông tin vào các trường có dấu (*)

  - Khi điền thông tin phía bên phải có dấu tích màu xanh lá, nghĩa là thông tin đó không bị trùng lặp

  - Nếu khách hàng có website rồi, bấm nút: " Tôi đã có website "
4- Trong bảng xác nhận Captcha, tích vào ô: " Tôi không phải là người máy "

  - Sau đó bấm nút: " Tạo tài khoản "
5- Website sẽ nhanh chóng tạo tài khoản cho khách hàng trong giây lát

6- Sau khi tạo thành công website sẽ có thông báo và đồng thời gửi Email thông tin đăng nhập quản trị cho khách hàng


  - Để truy cập trang quản trị bấm nút: " Truy cập trang quản trị "

  7- Phía dưới là hướng dẫn tích hợp phần form nhúng tim kiếm chuyến bay lên website có sẵn của khách hàng

  8- Phần cuối trang là thông tin đơn hàng và thông tin chuyển khoản của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DATACOM VIỆT NAM

    - Trong phần số tháng sử dụng, tích vào ô chọn số tháng cần sử dụng==========================================================================================================================================================================


* Đối với khách hàng chưa có website chúng ta quay lại với bước 3


3- Website sẽ hiển thị trang thông tin, khách hàng điền đầy đủ và chính xác thông tin vào các trường có dấu (*)

  - Khi điền thông tin phía bên phải có dấu tích màu xanh lá, nghĩa là thông tin đó không bị trùng lặp

  - Nếu khách hàng chưa có website rồi, bấm nút: " Tôi chưa có website "
  4.1- Sau đó sẽ hiển thị 1 ô lựa chọn mẫu website:

       - Để xem thử bấm nút: " Xem thử "

       - Để chọn mẫu bấm nút: " Chọn "   5.1- Tiếp tục website hiển thị ô Chọn gói website:

        - Chọn gói website phù hợp

        - Bấm nút: " Tiếp tục "   6.1- Trong bảng xác nhận Captcha, tích vào ô: " Tôi không phải là người máy "

      - Sau đó bấm nút: " Tạo tài khoản "   7.1- Website sẽ tự tạo tài khoản và website cho bạn ( thời gian khoảng từ 3 đến 5 phút )
   8.1- Sau khi tạo thành công website sẽ có thông báo và đồng thời gửi Email thông tin đăng nhập quản trị cho khách hàng

        - Để truy cập trang quản trị bấm nút: " Truy cập trang quản trị "

        - Để xem website bấm nút: " Xem website "   9.1- Phần cuối trang là thông tin đơn hàng và thông tin chuyển khoản của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DATACOM VIỆT NAM

        - Trong phần số tháng sử dụng, tích vào ô chọn số tháng cần sử dụngTags:

Hướng dẫn đăng ký sử dụng