Đăng ký cổng thanh toán trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký cổng thanh toán trực tuyến của các đơn vị Ví Việt, Ngân Lượng, Bảo Kim,...

Hiện tại Datacom.vn đã tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến, cho phép khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên website có thể trực tiếp thanh toán và hệ thống sẽ tự động xuất vé cho khách hàng.

- Hướng dẫn đăng ký cổng thanh toán Ví Việt

- Hướng dẫn đăng ký cổng thanh toán Bảo Kim

- Hướng dẫn đăng ký cổng thanh toán Ngân Lượng

Tags:

Hướng dẫn đăng ký sử dụng