Tại sao phần mềm sau khi book xong không ra code?

- Chưa cài tài khoản (SI) 3 hãng.

- Điền sai mật khẩu tài khoản (SI) 3 hãng.

- Khi đổi pass tài khoản (SI) không vào quản trị phần mềm đổi pass.

- Trong quá trình book vé giá đã thay đổi.

- Vé khuyến mại ( Promo của VJ hoặc hạng G của VN ) không giữ chỗ được.

- Không vượt qua được captcha của hãng VJ.

- Để cài đặt tài khoản (SI) 3 hãng, hướng dẫn tại đây

Tags:

Câu hỏi thường gặp