Khách đặt vé xong phần mềm không tự động gửi mail mặt vé cho khách hàng?

- Điền sai mật khẩu của Email.

- Chưa vào Gmail thay đổi cấu hình

- Đối với Gmail đã cài đặt bảo về 2 lớp cũng không thể gửi mail. ( Phương án: Tạo gmail mới )

Xem thêm Hướng dẫn cấu hình Gmail

Tags:

Câu hỏi thường gặp