Để sử dụng phần mềm đầu tiên phải làm thế nào?

Hướng dẫn khách hàng lần đầu tiên sử dụng phần mềm!

1. Thay đổi mật khẩu ( hướng dẫn tại đây )

2. Cài đặt phí dịch vụ. ( hướng dẫn tại đây )

3. Cấu hình hệ thống:

   - Cài email, nội dung phía trên email ( Email Header ), nội dung phía dưới email ( Email Footer ). ( hướng dẫn tại đây )

   - Cài tài khoản ( SI ) 3 hãng hàng không nội địa. ( hướng dẫn tại đây )

   - Cài đặt thông báo đặt chỗ ( đặt chỗ thành công, đặt chỗ lỗi .v.v ). ( hướng dẫn tại đây )

   - Chế độ hiển thị giá. ( hướng dẫn tại đây )

   - Điều kiện vé 3 hãng hàng không nội địa. ( hướng dẫn tại đây )

4. Hình thức thanh toán. ( hướng dẫn tại đây )

5. Gửi lại Email booking và sửa booking ( hướng dẫn tại đây )

6. Đặt lại booking nhanh chóng ( hướng dẫn tại đây )

7. Đặt và xuất luôn vé Promo và vé bay trong ngày ( hướng dẫn tại đây )

 Đối với khách hàng đã có website muốn tích hợp phần mềm vào website. ( hướng dẫn tại đây )

Tags:

Câu hỏi thường gặp