Có thể tự cài được phí dịch vụ không?

- Khách hàng có thể tự cài phí dịch vụ theo ý mình.

- Cài phí dịch vụ nội địa: Với một chiều phí tính bình thường, khứ hồi nhân đôi.

- Cài phí dịch vụ quốc tế: Một chiều hay khứ hồi đều tính như nhau.

Xem thêm hướng dẫn cài đặt phí dịch vụ

Tags:

Câu hỏi thường gặp