Thông báo đặt giữ chỗ

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý chỉnh sửa thông báo đặt chỗ cho từng trạng thái


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Cấu hình hệ thống "
● Trong phần: Thông báo đặt chỗ:

➢ Trạng thái booking:

Chọn đặt chỗ thành công: Bấm nút 

● Điền thông báo đặt chỗ thành công. Sau đó bấm nút 

Thực hiện tương tự đối với những trạng thái như:

● Đặt chỗ lỗi: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
● Đã thanh toán: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
● Đã xuất vé: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
● Đã hủy: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
Tags:

Cấu hình hệ thống