Thông báo đặt giữ chỗ

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý chỉnh sửa thông báo đặt chỗ cho từng trạng thái

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm. Sau đó bấm vào mục: " Cấu Hình Hệ Thống ".

● Trong mục: " Thông Báo Đặt Chỗ ". Bấm: " Thêm ".

● Trong Tab: " Cập Nhật Thông Báo Đặt Chỗ ".

➢ Chọn trạng thái: " Thành Công ".

➢ Ghi nội dung trạng thái.

➢ Sau đó bấm: " Lưu ".

Thực hiện tương tự đối với những trạng thái như:
● Đặt chỗ lỗi: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
● Đã thanh toán: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
● Đã xuất vé: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công
● Đã hủy: cài đặt như trạng thái Đặt chỗ thành công


Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Mọi thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ Hotline: 0963 6366 15 
Tags:

Cấu hình hệ thống