Tài khoản SI các hãng hàng không nội địa

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý tự cài SI những hãng hàng không nội địa1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Cấu hình hệ thống "

Chọn mục: " Tài khoản & Sign in các hãng hàng không nội địa "
➢ JQ: Jetstar Airways
➢ VJ: Vietjet Air
➢ VN: Vietnam Airlines

● Với SI của JQ ( BL) và VJ: Cài thông tin vào mục: “ Tài khoản” và “ Mật khẩu “ như đăng nhập trên trang chủ của hãng hàng không.
● Tài khoản đặt chỗ: Dùng cho chức năng chỉ đặt giữ chỗ.
● Tài khoản xuất vé: Dùng cho SI có chức năng xuất vé, đồng thời cũng có thể sử dụng SI xuất vé để cài vào cả Tài khoản đặt chỗ và Tài khoản xuất vé.
● Khi cài SI xuất vé vào Tài khoản đặt chỗ: phần mềm cũng chỉ đặt giữ chỗ khách hàng không thể xuất vé được.
● PCC: Mục này không điền vào. 

● Với SI của VN: Sử dụng SI hệ thống Sabre ( 1S ) 
● PCC: Airline code ( là mã đại lý cấp 1, nhưng thay chữ cái đầu là chữ A )
● Tài khoản: là SI bao gồm 4 hoặc 5 số ( ví dụ: 1252 )
● Mật khẩu: mật khẩu của SI
● Tài khoản đặt chỗ: Dùng cho chức năng chỉ đặt giữ chỗ.
● Tài khoản xuất vé: Dùng cho SI có chức năng xuất vé, đồng thời cũng có thể sử dụng SI xuất vé để cài vào cả Tài khoản đặt chỗ và Tài khoản xuất vé.
● Khi cài SI xuất vé vào Tài khoản đặt chỗ: phần mềm cũng chỉ đặt giữ chỗ khách hang không thể xuất vé được.
● Điền thông số máy in của SI xuất vé
Tags:

Cấu hình hệ thống