Hiển thị ô tìm kiếm

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý tùy biến hiển thị ô tìm kiếm


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Cấu hình hệ thống "

➢ Hiển thị ô tìm kiếm:


● Theo chiều dọc.

● Theo chiều ngang.

Tags:

Cấu hình hệ thống