Điền điều kiện vé


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Cấu hình hệ thống "
➢ Trong mục: Điều kiện vé các hãng hàng không nội địa.

➢ Bấm vào logo hãng cần cài đặt điều kiện vé từng hãng theo nhu cầu của phòng vé.➢ Sau khi bấm chọn hãng sẽ hiện bảng điền thồng tin điều kiện vé

➢ Điền điều kiện vé xong bấm nút 
Tags:

Cấu hình hệ thống