Cài đặt Email và chỉnh sửa nội dung email

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý cài đặt email gửi khách hàng và thay đổi nội dung trên email đó


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Cấu hình hệ thống "


● Đại lý tự cấu hình: Sử dụng mail riêng của đại lý.
● Dùng chung của Datacom: Dùng email của Datacom.
➢ Loại Email: sau khi chọn loại mail, hệ thống tự cấu hình: Địa chỉ máy chủ và Cổng

➢ Email: Nhập email gửi thông tin mặt vé cho khách hàng.

➢ Tên người gửi: Tên phòng vé.
➢ CC Email: ngoài việc gửi mail cho khách hàng sẽ cc lại cho mail này.
➢ Mật khẩu và xác nhận mật khẩu: Là mật khẩu của mục: “ Email “
➢ Sau khi cài xong bấm nút: “ Lưu”

Lưu ý: với những Email là dạng Gmail ddawg nhập vào mail và làm theo hướng dẫn ( tại đây )

➢ Nội dung email:

➢ Email header: Viết tin phía trên mặt vé gửi khách hàng.
➢ Email footer: Viết tin phía dưới mặt vé gửi khách hàng.


Tags:

Cấu hình hệ thống