Hình thức thanh toán

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý sử dụng nhiều hình thức thanh toán nhằm tăng sự thuận tiện cho khách hàng.


1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:● Trong mục: " Cài đặt " chọn " Hình thức thanh toán " ( khoanh đỏ )
● Trong mục: " Hình thức thanh toán " chọn " Phương thức thanh toán "➢ Thanh toán tại văn phòng:
● Vị trí: sắp xếp vị trí hiển thi hình thức thanh toán theo thứ tự ưu tiên
● Tự viết nội dung trên mục: Thanh toán tại văn phòng.

➢ Thanh toán tại nhà:
● Vị trí: sắp xếp vị trí hiển thi hình thức thanh toán theo thứ tự ưu tiên
● Tự viết nội dung trên mục: Thanh toán tại nhà.

➢ Thanh toán chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng:
● Vị trí: sắp sếp vị trí hiển thi hình thức thanh toán theo thứ tự ưu tiên
● Tự viết nội dung trên mục: Thanh toán chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng.
Tags:

Cài đặt hệ thống