Thế nào là “Đại lý” và “Đại lý vé máy bay”?

Với đại lý vé máy bay thì sản phẩm được kinh doanh sẽ là vé máy bay được các hãng bay cung ứng để phân phối ra thị trường tiêu thụ đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ bay của khách hàng.

Trước hết bạn cần phải nắm rõ và hiểu nghĩa của hai từ “Đại lý”: Trong kinh tế, thuật ngữ này được dùng như là một hành vi thương mại, theo đó bên giao đại lý (thường là một doanh nghiệp, công ty có sản phẩm, dịch vụ cần bán) và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh mình mua hoặc bán hàng cho bên giao đại lý để hưởng thù lao.

Thế nào là đại lý vé máy bay

Thế nào là đại lý vé máy bay

Hiện nay, theo phổ biến của thị trường và quy định của pháp luật thì Đại lý tồn tại theo 4 hình thức sau:

  • Đại lý hưởng hoa hồng:là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán hàng theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo tỷ lệ phần trăm do các bên thỏa thuận trên giá mua, giá bán hàng hóa. Lưu ý quan trọng là phải tính đến thuế đã hay chưa bao gồm trên giá hưởng hoa hồng của đại lý.
  • Đại lý bao tiêu sản phẩm, dịch vụ:là hình thức đại lý phổ biến mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng theo giá do bên giao đại lý ấn định để được hưởng thù lao theo quy định của công ty mở đại lý. Mức thù lao mà đại lý được hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá do bên giao hàng cho đại lý ấn định hoặc thỏa thuận.
  • Đại lý độc quyền:là hình thức đại lý mà tại một khu vực nhất định, có thể là trên quy mô toàn quốc hay quy mô khu vực (thí dụ khu vực đồng bằng sông Cửu Long), bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý độc quyền việc mua, bán một hoặc một số mặt hàng.
  • Tổng đại lýmua bán hàng hóa: là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.
Cũng tương tự như vậy, với đại lý vé máy bay thì sản phẩm được kinh doanh sẽ là vé máy bay được các hãng bay cung ứng để phân phối ra thị trường tiêu thụ đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ bay của khách hàng. Trước đây, các đại lý vé cấp 1 (các đại lý có hợp đồng thương mại chính thức với hãng) vẫn được hưởng chiết khấu hoa hồng từ các hãng bay thì nay theo quy chế mới của Cục hàng không thì các đại lý sẽ không còn được hưởng khoản này nữa thay vì nhận hoa hồng bán vé như trước đây, sẽ được phép thu phí phục vụ đối với hành khách trên cơ sở mức độ và chất lượng phục vụ của đại lý và cân đối với mặt bằng phí phục vụ chung trên thị trường.

Bắt đầu kinh doanh vé máy bay