Thành lập đại lý bán vé máy bay có cần đăng ký kinh doanh không?

Đây là câu hỏi của nhiều người khi mới bắt đầu tham gia kinh doanh vé máy bay. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời và các thủ tục liên quan.

Thành lập đại lý bán vé máy bay có cần đăng ký kinh doanh không?

Thành lập đại lý bán vé máy bay có cần đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định tại khoản 1, điều 3, nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách thường xuyên độc lập không phải đăng kí kinh doanh thì trong trường hợp thành lập một đại lý bán vé máy bay, trường hợp này không thuộc một trong các trường hợp không phải đăng kí kinh doanh nói trên, vì vậy bạn phải tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Khi mở đại lý bán vé máy bay tại nhà, kinh doanh nhỏ lẻ, tự mình làm và không cần lao động thì có thể tiến hành đăng kí kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và hộ kinh doanh cá thể theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

*Đăng kí thành lập doanh nghiệp tư nhân thì đại lý vé máy bay cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

-Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

-Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định tại điều 24, luật doanh nghiệp 2014 thì Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

-Tên doanh nghiệp.

-Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

-Ngành nghề kinh doanh

-Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

-Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

-Thông tin đăng ký thuế.

-Số lượng lao động.

-Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

-Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

*Đăng kí thành lập công ty TNHH 1 thành viên về kinh doanh vé masy bay thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

-Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp (Nội dung như quy định tại điều 24 Luật doanh nghiệp 2014 đã nêu trên)

-Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ công ty TNHH 1 thành viên

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

*Đăng kí thành lập hộ kinh doanh cá thể thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

-Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

-Số vốn kinh doanh;

-Số lao động;

-Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

+Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Bắt đầu kinh doanh vé máy bay