Những trường hợp hãng bay không phải bồi thường cho khách hàng bị hủy chuyến bay hoặc bị chậm chuyến bay

Hãng hàng không không phải bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì các lý do.

Hãng hàng không không phải bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì các lý do

Hãng hàng không không phải bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì các lý do

– Điều kiện thời tiết; nguy cơ an ninh; chuyến bay bị chậm kéo dài theo quyết định của cơ quan nhà nước; do vấn đề về y tế của hành khách (bị ổm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu bay); Tàu bay, chuyến bay bị phá hoại.

Ngoài ra, hãng hàng không cũng được miễn trừ bồi thường khi phải hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì các nguyên nhân: do xung đột vũ trang, đình công, sự cổ kỹ thuật…

Trong các trường như trên, hành khách được bố trí hành trình tới điểm đến theo kế hoạch bằng chuyển bay khác với thời gian đến không quá 4 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyên bay đã được xác nhận chỗ; hành khách được bố trí tới điểm đến của hành trình với thời gian đến không quá 6 giờ so với thời gian đến dự kiến của chyến bay nối chuyển trong trường hợp điểm đến theo kế hoạch của chuyến bay là điếm nối chuyến trong hành trình của hành khách và các trường hợp bất khả kháng khác.

Bên cạnh đó, trong các trường hợp nếu hãng hàng không đã thông báo về việc hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài đúng thời điểm theo quy định thì cũng được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường: thông báo bằng lời nói, tin nhắn, thư điện tử cho hành khách về việc hủy chuyến bay, chuyến bay bị chậm kéo dài ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến;

Trường hợp thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại trong vòng 7h đến 22h với tần suất là 02 cuộc, cách nhau 20 phút nếu cuộc gọi đầu tiên không liên hệ được…

Hành khách không có mặt làm thủ tục hàng không tại cảng; Khách hàng được vận chuyển miễn phí cũng không được bồi thường nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm chuyên bay kéo dài.

– Hãng hàng không cũng được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường trong các trường họp từ chối vận chuyến hành khách có vé và đã đươc xác nhận chỗ trên chuyến bay hoặc đang trong hành trình khi hành khách không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không; có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp an toàn bay hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác; hành khách trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà không làm chủ được hành vi…

Bắt đầu kinh doanh vé máy bay