Hệ thống Đặt chỗ Thông minh - Smart Booking System (SBS)

(Bấm vào đây để trải nghiệm sản phẩm)


Money Back
Đặt vé chuyến bay nội địa
Đặt vé chuyến bay quốc tế
Xuất vé nội địa
Tùy chỉnh giao diện
Cổng thanh toán trực tuyến
Giá vé 7 ngày lân cận New
Gửi tin nhắn SMS
Số lượt tìm kiếm
Số lượt đặt chỗ
Số lượt xuất vé
Gói cơ bản
499.000 đ/tháng
Giảm 10% khi mua 12 tháng
4.500
300
120
Đặt vé chuyến bay nội địa
Xuất vé nội địa
4.500 lượt tìm kiếm
300 lượt đặt chỗ
120 lượt xuất vé
Gói tiêu chuẩn
799.000 đ/tháng
Giảm 10% khi mua 12 tháng
Hot product
9.000
600
240
Đặt vé chuyến bay nội địa
Đặt vé chuyến bay quốc tế
Xuất vé nội địa
Tùy chỉnh giao diện
9.000 lượt tìm kiếm
600 lượt đặt chỗ
240 lượt xuất vé
Gói nâng cao
999.000 đ/tháng
Giảm 10% khi mua 12 tháng
15.000
900
360
Đặt vé chuyến bay nội địa
Đặt vé chuyến bay quốc tế
Xuất vé nội địa
Tùy chỉnh giao diện
Cổng thanh toán trực tuyến
Gửi tin nhắn SMS
15.000 lượt tìm kiếm
900 lượt đặt chỗ
360 lượt xuất vé

Tạo website Đặt vé trực tuyến trong 30s

Lượt tìm kiếm phụ trội:
Lượt đặt giữ chỗ phụ trội:
Lượt xuất vé phụ trội:
SMS dùng chung Brandname:
SMS dùng riêng Brandname:
10 VNĐ / lượt
1.000 VNĐ / lượt
3.000 VNĐ / người
1.500 VNĐ / tin
1.200 VNĐ / tin, thuê bao tháng 150.000 VNĐ