Hệ thống Đặt chỗ Thông minh - Smart Booking System (SBS)

(Bấm vào đây để trải nghiệm sản phẩm)


Money Back
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
SBS
Chế độ hiển thị giá
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Hiển thị giá vé ngày lân cận New
Tìm kiếm nhiều chặng New
Tìm kiếm theo tháng New
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Gửi tin nhắn SMS
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
Tùy chỉnh giao diện
Số lượt tìm kiếm
Số lượt đặt chỗ
Số lượt xuất vé

Gói

Cơ bản

499.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
SBS
Chế độ hiển thị giá
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Gửi tin nhắn SMS
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
Tùy chỉnh giao diện
3.000
Số lượt tìm kiếm3.000
150
Số lượt đặt chỗ150
75
Số lượt đặt chỗ75

Gói

Tiêu chuẩn

799.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
SBS
Chế độ hiển thị giá
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Gửi tin nhắn SMS
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
Tùy chỉnh giao diện
6.000
Số lượt tìm kiếm6.000
300
Số lượt đặt chỗ300
150
Số lượt đặt chỗ150

Gói

Nâng cao

1.299.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
SBS
Chế độ hiển thị giá
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Gửi tin nhắn SMS
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
Tùy chỉnh giao diện
12.000
Số lượt tìm kiếm12.000
600
Số lượt đặt chỗ600
300
Số lượt đặt chỗ300

Gói

Chuyên nghiệp

1.999.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
SBS
Chế độ hiển thị giá
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Gửi tin nhắn SMS
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
Tùy chỉnh giao diện
24.000
Số lượt tìm kiếm24.000
1.200
Số lượt đặt chỗ1.200
600
Số lượt đặt chỗ600

Gói

Cao cấp

2.999.000 đ/tháng
Hot product
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
SBS
Chế độ hiển thị giá
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Gửi tin nhắn SMS
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
Tùy chỉnh giao diện
60.000
Số lượt tìm kiếm60.000
3.000
Số lượt đặt chỗ3.000
1.500
Số lượt đặt chỗ1.500

Tạo website Đặt vé trực tuyến trong 30s

Lượt tìm kiếm phụ trội:
Lượt đặt giữ chỗ phụ trội:
Lượt xuất vé phụ trội:
SMS dùng chung Brandname:
SMS dùng riêng Brandname:
Lượt tìm kiếm phụ trội: 10 VNĐ / lượt
Lượt đặt giữ chỗ phụ trội: 1.000 VNĐ / lượt
Lượt xuất vé phụ trội: 3.000 VNĐ / người
SMS dùng chung Brandname: 1.500 VNĐ / tin
SMS dùng riêng Brandname: 1.200 VNĐ / tin, thuê bao tháng 150.000 VNĐ