Hệ thống Đặt chỗ Thông minh - Smart Booking System (SBS)

(Bấm vào đây để trải nghiệm sản phẩm)


Money Back
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Xuất vé chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
Xuất vé quốc tế New
SBS
Tìm kiếm chuyến bay theo ngày
Chế độ hiển thị giá
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Tùy chỉnh giao diện
Tìm kiếm nhiều chặng New
Tìm kiếm theo tháng New
Hiển thị giá vé ngày lân cận New
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thêm gói ngôn ngữ khác
Gửi tin nhắn SMS
Mã giảm giá (sắp có) New
Tích hợp cổng thanh toán
Quản trị
Đặt lại booking
Quản lý tài khoản
Cấu hình phí nâng cao (sắp có)
Lưu lượng
Số lượt tìm kiếm
Số lượt đặt chỗ
Số lượt xuất vé

Gói

Gói cơ bản

499.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Xuất vé chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
Xuất vé quốc tế
SBS
Tìm kiếm chuyến bay theo ngày
Chế độ hiển thị giá
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Tùy chỉnh giao diện
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thêm gói ngôn ngữ khác
Gửi tin nhắn SMS
Mã giảm giá (sắp có)
Tích hợp cổng thanh toán
Quản trị
Đặt lại booking
Quản lý tài khoản
Cấu hình phí nâng cao (sắp có)
Lưu lượng
3.000
Số lượt tìm kiếm3.000
150
Số lượt đặt chỗ150
75
Số lượt đặt chỗ75

Gói

Gói tiêu chuẩn

799.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Xuất vé chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
Xuất vé quốc tế
SBS
Tìm kiếm chuyến bay theo ngày
Chế độ hiển thị giá
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Tùy chỉnh giao diện
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thêm gói ngôn ngữ khác
Gửi tin nhắn SMS
Mã giảm giá (sắp có)
Tích hợp cổng thanh toán
Quản trị
Đặt lại booking
Quản lý tài khoản
Cấu hình phí nâng cao (sắp có)
Lưu lượng
6.000
Số lượt tìm kiếm6.000
300
Số lượt đặt chỗ300
150
Số lượt đặt chỗ150

Gói

Nâng cao

1.299.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Xuất vé chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
Xuất vé quốc tế
SBS
Tìm kiếm chuyến bay theo ngày
Chế độ hiển thị giá
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Tùy chỉnh giao diện
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thêm gói ngôn ngữ khác
Gửi tin nhắn SMS
Mã giảm giá (sắp có)
Tích hợp cổng thanh toán
Quản trị
Đặt lại booking
Quản lý tài khoản
Cấu hình phí nâng cao (sắp có)
Lưu lượng
12.000
Số lượt tìm kiếm12.000
600
Số lượt đặt chỗ600
300
Số lượt đặt chỗ300

Gói

Chuyên nghiệp

1.999.000 đ/tháng
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Xuất vé chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
Xuất vé quốc tế
SBS
Tìm kiếm chuyến bay theo ngày
Chế độ hiển thị giá
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Tùy chỉnh giao diện
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thêm gói ngôn ngữ khác
Gửi tin nhắn SMS
Mã giảm giá (sắp có)
Tích hợp cổng thanh toán
Quản trị
Đặt lại booking
Quản lý tài khoản
Cấu hình phí nâng cao (sắp có)
Lưu lượng
24.000
Số lượt tìm kiếm24.000
1.200
Số lượt đặt chỗ1.200
600
Số lượt đặt chỗ600

Gói

Cao cấp

2.999.000 đ/tháng
Hot product
Hệ thống
Tìm kiếm chuyến bay nội địa
Đặt chỗ chuyến bay nội địa
Xuất vé chuyến bay nội địa
Tìm kiếm chuyến bay quốc tế
Đặt chỗ chuyến bay quốc tế
Xuất vé quốc tế
SBS
Tìm kiếm chuyến bay theo ngày
Chế độ hiển thị giá
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Bộ lọc chuyến bay
Công cụ sắp xếp chuyến bay
Tùy chỉnh giao diện
Tìm kiếm nhiều chặng
Tìm kiếm theo tháng
Hiển thị giá vé ngày lân cận
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thêm gói ngôn ngữ khác
Gửi tin nhắn SMS
Mã giảm giá (sắp có)
Tích hợp cổng thanh toán
Quản trị
Đặt lại booking
Quản lý tài khoản
Cấu hình phí nâng cao (sắp có)
Lưu lượng
60.000
Số lượt tìm kiếm60.000
3.000
Số lượt đặt chỗ3.000
1.500
Số lượt đặt chỗ1.500

Tạo website Đặt vé trực tuyến trong 30s

Lượt tìm kiếm phụ trội:
Lượt đặt giữ chỗ phụ trội:
Lượt xuất vé phụ trội:
SMS dùng chung Brandname:
SMS dùng riêng Brandname:
Lượt tìm kiếm phụ trội: 100 VNĐ / lượt
Lượt đặt giữ chỗ phụ trội: 2.000 VNĐ / lượt
Lượt xuất vé phụ trội: 5.000 VNĐ / người
SMS dùng chung Brandname: 1.500 VNĐ / tin
SMS dùng riêng Brandname: 1.200 VNĐ / tin, thuê bao tháng 150.000 VNĐ